35 2007-05-24  Unterpremstätten Eröffnung - 2 Dg.
FILIPIN Alan - POLASCHEGG Helmut
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar: Paar: 35  FILIPIN Alan - POLASCHEGG Helmut

Score: 200,19  41,71 %  Platz: 32  

Rnd Tisch Als Geg Bo   Ergeb  Pkte    %   Su-Pu    %  Ges-Pu %    Name d. Gegners

 1  A 5  O-W  5  9   -100  3,00  10,00                    MARJAI György - SZABO Csaba
           10  500    0,00  0,00   3,00  5,00   3,00 5,00

 2  A 6  O-W  6  13   -100 26,00  86,67                    SCHNEEWEISS Roswitha - WUTTE Herwig
           14    -50 20,33  67,78   46,33  77,22   49,33 41,11

 3  A 7  O-W  7  17   -480  9,00  30,00                    RIEMELMOSER Elfriede - SINKOVIC Anna
           18  50    6,00  20,00   15,00  25,00   64,33 35,74

 4  A 8  O-W  8  1  300    5,86  19,52                    GROTE Sylvia - TRESCHMITZER Brigitte
            2  50   23,00  76,67   28,86  48,10   93,19 38,83

 5  A 9  O-W  9  5  620   17,00  56,67                    LEINDL Rosita - PLANK Erich
            6  200    5,00  16,67   22,00  36,67  115,19 38,40

 6  A 1  O-W  1  11  100   19,00  63,33                    DUMBOVICH Miklos - HÜLSMANN Blandine
           12   -430 23,00  76,67   42,00  70,00  157,19 43,66

 7  A 2  O-W  2  15  50    9,00  30,00                    HAKL Franziska - HÖLZL Helma
           16  200    8,00  26,67   17,00  28,33  174,19 41,47

 8  A 3  O-W  3  19   -200 11,00  36,67                    BIRO Oszkar - STEINER Peter
           20  650   15,00  50,00   26,00  43,33  200,19 41,71


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39